En del av Follos lokalhistorie
Vi har startet med salg av kjøtt! Klikk deg inn på "kjøttsalg" for å se utvalget vårt.

Fokus på dyrevelferd

Lokal tilhørighet

Familieeid siden 1917

Kommende arrangementer

Utlevering av kjøtt

  • Vi leverer nye dyr til slakt mandag 8. april og tidspunkt for levering vil bli søndag 28. april fra kl. 19:00. Da går det mot mai og fridager og forhåpentligvis kan vi starte grillsesongen:-)
  • Neste utlevering etter dette vil bli ca 10. mai så da er dere sikret godt kjøtt på mai-menyen.
 

Vi tar kontakt med dere ved å svare bestillingen og dere får da tilbakemelding om nærmere tidspunkt. Der kan dere gi tilbakemelding på om tidspunktet passer. Hvis det ikke ikke passer finner vi et annet. 

unnamed (1)

Litt om Karlsrud Gård

Karlsrud ligger innerst i Eikjolveien 5,4 km fra Ski Gamle Kirke og geografisk ligger vi midt mellom Langhus, Ski og Siggerud. Gården er lokalisert rett ved Karlsrudtjernet som på sommeren er et populært bade- og fiskevann. Veien som leder rett forbi gården er den gamle Postveien mellom Ski og Siggerud. Dette var en gammel nærings- og ferdselsåre også til Oslo.

Vår kortreiste kjøttproduksjon

Vi har et stort fokus på god dyrevelferd og prøver dermed å ha kuene ute så lenge det er mulig i sommerhalvåret. Resten av året står de i et luftig fjøs bygd av tre.

Største delen av graset vi bruker kommer fra  små igjengroingstruete jorder som ikke egner seg til kornproduksjon. I tillegg kommer en del gras fra smale buffersoner langs vassdrag. Dette for å hindre erosjon og forurenset vann. Disse faktorer gjør følgelig at vår grasproduksjon er arbeidskrevende, men fører også til at vårt dyrehold får et miljømessig annet perspektiv.

Våre dyr er ammekuer. Det betyr at de er spesialiserte til kjøttproduksjon og ikke leverer melk for salg. Vi har for det meste Simmentaler, men også noen få Limousin og Charolais som opprinnelig kommer fra Frankrike. Til sammen har vi ca 80 Simmentaler kuer som får kalv hvert år. Vår besetning produserer årlig ca 25 tonn kjøtt og dette har vi nå startet å selge lokalt. Simmentaler rasen kommer fra Sveits og er særlig flink til å utnytte grovfor.

Image (1)

Salg av ved

Vi selger bjørkeved fra egen skog i 1000 liters storsekker plassert på pall. Hvert år hogger vi en del skog og da blir det en del forskjellige treslag. Gran og furu selger vi til sagbruk. Osp og en del andre lauvtresorter bruker vi til biovirke. Bjørk bruker vi til vedproduksjon.

Skog, friluftsliv og jakt

Tilhørende Karlsrud er det også skog. Hovedteigen ligger i en samlet enhet rett nord for gården mot Langhus, Bukkestivannet og Siggerud. Det kjente turmålet Sterkerud var en husmannsplass under Karlsrud og ligger sentralt til i denne skogen. I tillegg har vi en skogskoie med tilhørende stall nord for Sterkerud.

christian-buehner-SquQa9FdmOg-unsplash
melissa-askew-y4xZxzN754M-unsplash

Vår kornproduksjon

Hoveddriften vår er kornproduksjon og vi driver arealer i Nordre Follo og Ås. I forbindelse med dette har vi en korntørke som rommer 3500 m2 og med full lagring gir dette brød til 50 000 mennesker i et helt år. Dette kornanlegget blir oppvarmet av bioenergi.

Hva vi gjør på Karlsrud Gård

unnamed (7)

Etisk kjøttproduksjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Image (2)

Korn og landbruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Oversiktsbilde Karlsrud Gård

Skog, ved og jakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om oss som jobber på Gården

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.