Karlsrud drift

Kornproduksjon

“Korn det var brødet. Brød eller ikke brød, det var liv eller død.”
– Knut Hamsun, Markens Grøde

Produksjon av korn er vårt viktigste næringsområde. Vi driver flere områder i Ski, Kråkstad og Ås. Korntørka vår er plassert på Sneis Gård i Ås og rommer nå 3500 m3. Sneis, som forøvrig betyr kornstaur, ligger sentralt til ved E18 og midt i det gode kornområdet i Follo, “høysletta nordøst for Skjaldir (Bunnefjorden)”.

Denne korntørka går nå på bioenergi og som er en del av vårt bidrag i det grønne skifte. Vi ser store synergier driftsmessig mellom bruk av bioenergi, rydding av skogkanter og øvrig skogsdrift.

Vi dyrker alle typer korn og prøver å produsere mest mulig mathvete. Dette gjelder både hvete sådd om høsten og om våren. I tillegg produserer vi havre, bygg, rughvete og raps. Dette gjør at vi har et vekstskifte hvor man varierer fra år til år. Husdyrgjødsel som vi får fra vår dyreproduksjon bruker vi som gjødsel på jordene.

Vi prøver å holde jorda best mulig i hevd og har blant annet egen grøfteplog og to gravemaskiner for å drenere jordene for å få maksimal avling, samt av miljømessige årsaker.

Image (5)
Image (6)
IMG_0769
IMG_2784

Maskinstasjon

For å utnytte maskinparken vår best mulig utfører vi også leiekjøring med steinplukker, grøfteplog, rundballepresse og tørrgjødselvogn. Vi har egen trailer og kjører all kunstgjødsel og korn selv. Her har vi også muligheter for leiekjøring. Vi driver også med noe snørydding.

Image (7)
IMG_2144
IMG_2775
Image (10)
IMG_7455