Karlsrud skog

Skog og friluftsliv

Hovedområdet til skogen vi har ligger i en samlet teig rett nord for gården med grense mot Karlsrudtjernet. Den strekker seg videre mot Siggerud, Langhus og Bukkestitjern. Sentralt ligger det kjente turmålet Sterkerud som i sin tid var en husmannsplass under Karlsrud og så nå drives av Langhusspeiderne. Her er det servering hver helg i vinterhalvåret.

Nåværende eiers besteforeldre var med på å bygge Sterkerudhytta i 1932 og opp igjennom årene har det vært et svært godt samarbeid mellom Karlsrud og Langhusspeiderne.

Like nord for Sterkerud ligger det en skogskoie med tilhørende stall som var en viktig del av skogsdriften i gamle dager.

Skogen er et viktig rekreasjonsområde for mange mennesker som bor i nærheten. Samtidig er det viktig for oss å drive aktiv skogsdrift. Etter vår mening er dette en vinn-vinn situasjon og vi har planer om å restaurere gamle driftsveger som var mye i bruk tidligere. Dette gjør at mange flere kan komme seg ut i naturen, også de med nedsatt mobilitet.

Vi gjør alt av planting selv, og her ser vi Elin i aksjon.

Bildet under viser speiderhytta på Sterkerud.

Jakt og fiske

Det er også jakt- og fiskemuligheter i skogen. Vi har totalt på våre områder fellingstillatelse på 14 rådyr. Elgjakten er organisert under det lokale grunneierlaget. Det er også muligheter for reve- og beverjakt for interesserte og det er bare å ta kontakt.

Fiskevann finnes det flere av i området og to av de er Karlsrudtjern og Bukkestitjern. Fiskekort kjøpes gjennom Ski Viltstellforening.MYRULLA PÅ LOMTJENNMYRENE

Skulle jeg, mot formodning,
bli salig
og komme i de saliges boliger,
da skal jeg si til erkeengelen:

– Jeg har sett noe
som var hvitere enn vingene dine, Gabriel!

Jeg har sett myrulla blømme
på Lomtjennmyrene

heime på jorda.

– Hans Børli